Privacyverklaring

Privacyverklaring Parachutisten Centrum Midden Nederland

Parachutisten Centrum Midden Nederland respecteert de privacy van haar leden, losse springers, de bezoekers van haar website www.pcmn.nl/www.skydivehilversum.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe PCMN uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de ledenadminstratie van de vereniging, het veilig uitvoeren van parachutesprongen en het registreren van een eventueel vooraf betaald saldo.

Bewaartermijn
De gegevens worden zolang als dat nodig is voor doelen als hierboven genoemd en zolang als nodig is om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Website en cookies
Bij een bezoek aan de website van PCMN worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de verbetering van onze website en social media sharing. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website. Onze website maakt gebruik van 3 soorten cookies: noodzakelijke cookies, analytische cookies en social media plugins. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst door een website die u bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website het cookie lezen en er informatie in opslaan.

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies zijn cookies nodig voor het functioneren van de website. Denk daarbij aan cookies om uw voorkeur voor wat betreft cookies of de taal waarin de website wordt weergegeven te onthouden.

Analytische cookies
Analytische cookies zijn cookies die worden gebruikt om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Wij maken gebruik van Google Analytics, webanalyse-service, om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken. De informatie die hierdoor wordt verkregen, wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe www.pcmn.nl gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben maatregelen getroffen binnen Google Analytics zodat de herleidbaarheid van bezoekers aan de website wordt beperkt en wij niet toegestaan dat Google de verkregen informatie gebruikt voor andere diensten van Google. Verdere invloed hebben wij hier helaas niet op.

Social media plugins
De berichten op onze website kunt u delen via de buttons die daar zijn opgenomen van de sociale netwerken LinkedIn, Twitter en Facebook. De verzending van de berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Twitter en Facebook zelf. Deze codes maken gebruik van cookies.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
PCMN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige (persoons)gegevens die u actief aan ons verstrekt, op verzoek dan wel op uw eigen initiatief.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PCMN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om de ledenadministratie van de vereniging te voeren
• Om parachutesprongen veilig te kunnen uitvoeren door het bijhouden van brevetten, medische verklaring en repackdatum
• Om een eventueel vooraf betaald saldo bij te houden

Uw persoonsgegevens en derden
PCMN verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden, tenzij dit nodig is door verplichting vanuit de Koninklijke Nederlande Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) waar wij als vereninging lid van zijn of wettelijke verplichting. PCMN deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens
PCMN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via bestuur@pcmn.nl

Privacyrechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PCMN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen per e-mail naar bestuur@skydivehilversum.nl o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’ of per post PCMN. o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’, Noodweg 49, 1213 PW Hilversum. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Vragen?
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u per e-mail (bestuur@skydivehilversum.nl) o.v.v. ‘Privacyverklaring PCMN’ of per post op onderstaand adres contact met ons opnemen.

Parachutisten Centrum Midden Nederland
o.v.v. Privacyverklaring PCMN
Noodweg 49
1213 PW Hilversum